Hvordan skiller Kristent Samlingsparti seg fra de andre partiene?

Det er 7 grunner til at Kristent Samlingsparti skiller seg ut fra alle andre partier i Norge. Den første grunnen er at de er for Israel. Israel har rett til å beskytte grensene sine mot selvmordsbombere og andre som prøver å krysse grensen til landet, dette støtter Kristent Samlingsparti. Partiet er imot aktiv dødshjelp og abort. I bunn og grunn vil det si at de sier ja til livets rett og menneskeverd fra unnfangelsen og til en naturlig død. Den nye ekteskapsloven som tillater homofile å gifte seg er de helt imot. Grunnen til dette er at de mener at ekteskap mellom mann og kvinne og familien i fokus er selve grunnmuren for dem.

De ønsker også at samfunnet skal være gjennomsyret av tradisjonelle og kristelige verdier fra skolebenk til arbeidsplass. Kirken skal fortsatt skal være det naturlige samlingspunktet hver søndag og ved store og høytidelige stunder som bryllup, begravelse og dåp. Partiet vil hjelpe kristne innvandrere og innvandrere som vil redde mennesker bort fra land som krenker menneskerettighetene på en eller annen måte. Samtidig ønsker de også å begrense innvandring som fører til at Norges kristne verdigrunnlag blir truet. Den siste grunnen til at Kristent Samlingsparti skiller seg ut fra alle andre partier i Norge er kampen mot ytterliggående tilgang til alkohol og at Vinmonopolet håndhever sine aldersgrenser. I tillegg er kampen mot prostitusjon, at prostitusjon skal bli ulovlig i landet og dessuten kampen mot pornografi siden partiet mener at dette krenker menneskets høye verdi.

Frp og Kristelig Folkeparti har således også likheter med Kristelig Samlingsparti. Her kan vi peke på årvåkenheten deres av snikislamiseringen av samfunnet blant annet. Det som er forskjellig her er at Frp svekker kampen mot ekteskapsloven og åpner opp for aktiv dødshjelp. Kristelig Folkeparti har også en del likheter med Kristelig Samlingsparti. Blant annet det kristne verdisynet og grunnpilarene i politikken for å nevne noe. Det som derimot skiller Kristelig Folkeparti fra dem er abortkampen som fortsatt gjenstår hos Kristelig Folkeparti og der har de en lang vei å gå.

Som vi ser så er det mange grunner til at Kristent Samlingsparti skiller seg fra de andre norske partiene. De viktigste forskjellene finner vi når det kommer til den nye ekteskapsloven der partiet Kristent Samlingsparti er tydelig på den verdikonservative siden med tradisjonelle familieverdier og mor og far som rollemodeller og fokus på oppvekst. Samtidig er det også veldig viktig for dem at kirken er i fokus i samfunnet og fungerer som samlingspunkt til hverdag og høytid.

Dessuten ønsker Kristent Samlingsparti også å beskytte de svake som blir utsatt for vold eller trusler i hjemlandet sitt slik at de får komme over til Norge i trygghet, samtidig som de er nøye på hvem som slipper inn i landet. På den måten er det også mulig å ta vare på og beskytte nordmenn for innvandring av den sorten som truer de helnorske og viktige verdiene som er grunnpilarene i det norske kristne samfunnet. Partiet ønsker et Norge som har menneskeverd og tradisjon i hovedfokus nå og i de årene som kommer.