På hvilken måte finansierer de politiske partiene i Norge offentlige tjenester?

De politiske partiene håvet inn over 97 millioner kroner i bidrag fra organisasjoner, kommersielle foretak og privatpersoner i fjor. Rundt regnet er dette 66 millioner kroner mer enn i 2014 og 21 millioner mer enn ved stortingsvalget i 2013. Det er første gangen at støtten fra forskjellige støttespillere har vært så enormt stor. I 2015 lå den på rundt 14 prosent og årene før det igjen har den ligget på omtrent 7 prosent. Om vi går tilbake til 2015 så fikk da Arbeiderpartiet 51 millioner kroner i støtte, Høyre fikk inn over 23 millioner og AUF fikk blant annet støtte til sin bygging av Utøya. Av disse pengene så går en del av dem til å finansiere offentlige tjenester.

Den andre måten å finansiere offentlige tjenester på er gjennom skatter og diverse avgifter.

Alle som betaler skatter og avgifter i Norge er med på spleiselaget. Skatter skaffer inntekter til offentlige tjenester, men samtidig har også disse fordelingseffekter. Det vil si at de med lavere inntekter betaler mindre inn til spleiselaget vårt i Norge. I tillegg så betaler arbeidsgivere en avgift som også kommer spleiselaget tilgode. Vårt gode trygdesystem fordeler også penger over generasjoner. Nybakte mødre får sin del av godene gjennom fødselspermisjon, kontantstøtte og barnetrygd og så får de eldre sin del av godene gjennom å motta alderstrygd.

Ved siden av skatter og avgifter og midler fra privatpersoner og organisasjoner så kommer også mye av statens inntekter fra merverdiavgifter. Her i Norge er momsen 25 prosent på mange ulike varer og 15 prosent på mat. Det er også en forskjell på cafeer og spisesteder i Norge.

Om man tar meg seg maten blir momsen lavere, det vil si at man ikke betaler så mye i moms mens momsen vil bli høyere om man skal sitte inne på en Cafe eller spisested og hygge seg med maten sin der istedenfor. Noen av avgiftene i dette landet er pålagt for å prøve å påvirke hva vi skal handle mer eller mindre av. Et eksempel er fly-avgiften der man betaler ekstra om man flyr mye i forbindelse med jobb eller privat. Dette gjør man for miljøet sin del men også for å begrense hvor ofte man flyr. Gjennom olje og gass har Norge en utrolig verdifull inntektskilde. I 2012 sto for eksempel inntekter fra olje og gass for 32 prosent av statens inntekter.

Som vi ser så finansierer de politiske partiene offentlige tjenester gjennom flere ulike måter. Den aller viktigste måten er gjennom diverse skatter og avgifter som alle innbyggere i landet betaler og det gjør at vi alle og enhver er med på spleiselaget i Norge. Skatter og avgifter skaffer inntekter til offentlige tjenester og merverdiavgiften skaffer også staten mye av dens inntekter. Olje og gass er også en verdifull energikilde for landet vårt og disse ressursene skaffer Norge en unik og verdifull inntektskilde også, her i Norge bruker vi mye olje og gass og i tillegg kan vi også eksportere og selge disse ressursene til resten av verden.