Hvordan blir politiske partier i Norge finansiert?

Politiske partier får nesten 100 millioner kroner i donasjoner hvert eneste år.

Dette emnet kalles også politisk finans. De ulike politiske partiene blir bemidlet gjennom blant annet gaver i form av økonomisk støtte fra partimedlemmer og bemidlede forretningsfolk som ønsker å se til at deres politiske parti har det godt økonomisk og på andre måter. Midler kan også komme fra frivillige organisasjoner. To tredjedeler av partienes inntekter kommer vanligvis fra det offentlige. I denne sammenhengen er det faktisk FRP som skiller seg ut; den offentlige støtten i 2015 bestod av 86 prosent av partiet sine inntekter. Pensjonistpartiet kommer etter med 79 prosent og så kommer Arbeiderpartiet med rett over 60 prosent.

6 av 10 kroner ble brukt til politisk arbeid : Omtrent 60 prosent av disse pengene har gått til politisk arbeid og omtrent 40 prosent av pengene har gått til papirarbeid og administrasjon. Av de partiene som har brukt størst del av pengene på politisk arbeid er faktisk Pensjonistpartiet og Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet har også brukt en god del midler på Utøya. Partiet Rødt var en av de partiene som brukte en større andel på administrasjon.

Både lønnskostnadene og andre kostnader i forhold til drift steg kraftig i 2015. Når det kommer til ekstra kostnader som Arbeiderpartiet har brukt så står det også i sammenheng til gjennopp-bygging av Utøya. De andre driftskostnadene dekker også varer og tjenester og disse steg fra 278 millioner kroner i 2014 til 519 millioner kroner i 2015. I Høyre så har blant annet driftskostnadene i partiet økt med over 50 millioner. Fremskrittspartiet økte fra 33 til 58 millioner kroner, men vi må kunne anta at valgkampen er hovedgrunnen til denne høye økningen.

Skatteetaten pålegger hvert av de politiske partiene i Norge å rapportere inn inntekter, kostnader og regnskapet sitt hvert eneste år. Formålet for denne absolutte åpenheten rundt regnskapet til hvert av de politiske partiene hvert år skal ifølge skatteetaten motvirke korrupsjon og sikre offentligheten tilgang til alt som har med partiene å gjøre.

Imidlertid kan det også være noen farer med pengesterke givere som ønsker å støtte sitt parti generøst. Partiene bør ikke komme i avhengighetsforhold med slike pengesterke givere da disse giverne plutselig får mer innflytelse over dem enn hva som er vel og bra. For å sikre velgerkontrollen så blir anonyme gaver foretrukket.

Avslutningsvis kan vi vel si at de aller fleste politiske partier i Norge blir meget godt bemidlet hvert eneste år. Dette sørger foreninger for, resurssterke privatpersoner, lag og diverse andre grupper. Omlag 100 millioner kroner får de politiske partiene tilsammen og dette er absolutt ikke småtteri.

Istedenfor å kunne gi en større gave til et politisk parti og kunne få økt innflytelse på dette partiet så blir anonyme gaver foretrukket for å kunne sikre velgerkontrollen. For å kunne motvirke korrupsjon og sikre offentligheten absolutt åpenhet rundt sine partier og regnskapet deres så pålegger Skattetaten i Norge alle politiske partier her i landet å rapportere inn sine regnskap og tall og kostnader hvert eneste år.