Hvilken rolle mener Kristent Samlingsparti at skole, utdanning og familie/hjem skal spille i det norske samfunnet og blant det norske folk?

Vi kan begynne med skole og utdanning. For KSP er skolen sin rolle å hjelpe og veilede elevene til å bli selvstendige individer som tar ansvar både for seg selv og andre og viser respekt for foresatte.

Likeledes blir oppgaven å føre videre barnas oppdragelse ved å formidle kunst og kultur.

KSP ønsker at privatskoler og hjemmeundervisning skal bli like dagligdags som den kommunale skolen. Foreldrene sammen med barna skal ha mulighet til å velge selv om de ønsker å gå på vanlig offentlig skole, privat skole, eller om de ønsker seg hjemmeundervisning. Ifølge Kristelig Samlingsparti så ønsker de at undervisningen ved ledende høyskoler og universiteter skal styrkes kunnskapsmessig og KSP ønsker ikke at evolusjonsteorien skal bli enerådende i læringsmiljøer på grunn av at denne læren er i strid med hvordan skapelsen foregikk og Guds egen fortelling.

KSP ønsker også å øke kunnskapsnivået ved skolene i Norge. Ved å gjøre dette setter de fokus på læring og viktigheten av utdanning og muliggjør selvrealisering for elevene seinere fordi de ved hjelp av å være faglig kompetente og ha gode karakterer vil kunne komme inn på hvilket som helst studium de selv ønsker og ha mulighet til å skape seg et godt liv og en god økonomisk plattform.

Elevene skal ha tilgang på gode og oppdaterte lærebøker, og dyktige elever skal ha mulighet til opprykk. Dette igjen vil sette fokus på at man kan komme seg dit man ønsker ved hjelp av god arbeidsmoral og solide karakterer i bunn.

I saker som har med familie og hjem å gjøre så ønsker Kristent Samlingsparti å senke skattene slik at familien i større grad kan ha valgfrihet til å disponere sin egen tid sammen med barna sine. Dermed kan en av foreldrene være hjemme med barna om familien ønsker det selv og det skal heller ikke få innvirkning på pensjonen seinere i livet.

I et ideelt samfunn så gir foreldrene barna sine en trygg og omsorgsfull oppvekst. Trygghet i barndommen er noe av det viktigste som finnes for at barna skal føle seg elsket og bli trygge og ansvarsfulle voksne. Dessverre så har samfunnet forandret seg på flere områder. Det vi ser nå er at flere ekteskap går i oppløsning får store konsekvenser for barnas opplevelse av trygghet og stabilitet. Noen ganger forekommer også vold og omsorgssvikt i enkelte familier. Kristelig Samlingsparti ønsker å trygge barnas rettsikkerhet og derfor ønsker de at barnevernet skal forbedres og barnas beste må komme først.

Besteforeldre eller fosterhjem kan være et godt og trygt alternativ for barn som har foreldre som ikke evner å gi god omsorg til sine barn. Siden det også har blitt et mer hensynsløst samfunn så skal vold og særlig seksuell vold mot barn bli straffet mye strengere.

Som vi ser er særlig utdanning og skole og hjem og familie viktig for Kristelig Samlingsparti. KSP ønsker at privatskoler og hjemmeundervisning skal ha samme gode vilkår som offentlig skole og at foreldrene skal ha mulighet til i større grad å velge over sin egen livssituasjon. I tillegg ønsker KSP at barnevernet skal forbedres og styrkes og i tillegg skal vold mot barn straffes mye strengere.