Hvilket forhold ønsker Kristent Samlingsparti at Norge skal ha til verden rundt oss?

For å forstå dette kan vi først begynne med hvilket forhold Kristent Samlingsparti ønsker å ha i forhold til EU/EØS. Norge skal holdes utenfor EU/EØS og Schengen-avtalen mener partiet. De grunngir dette med at Norge ikke bør bli overstyrt internasjonalt eller få tildelt lover der politikerne i Norge ikke har fått være med på å bestemme premissene for lovene selv. Norge skal ifølge dem få være et fritt styre som er helt i tråd med vår egen Grunnlov. Istedet ønsker partiet å gå inn for en frihandelsavtale på lik linje som Sveits.

Først og fremst ønsker KSP å knytte et enda sterkere bånd til NATO og spesielt til USA på grunn av at de regner USA som en langt mer pålitelig og stabil samarbeidspartner med sine tradisjonelle kristne grunnholdninger i motsetning til resten av verden som KSP mener har opplevd et stort frafall i nettopp de kristne grunnverdiene og kultur. I tillegg ønsker de å utvide FN-mandatet til å gripe inn for å kunne ha mulighet til å stoppe land som bevisst bryter menneskerettighetene i verden.

De som kommer hit som flyktninger står som oftest i en tøff og vanskelig situasjon i hjemlandet sitt. Ifølge KSP ønsker de at Norge skal ha en innvandringspolitikk som beskytter Norges land sin egenart. KSP ser det derfor som høyst nødvendig at Norge fører en restriktiv linje i spørsmål som har med innvandring å gjøre. Utgangspunktet skal være at flyktninger får oppholdstillatelse her i landet på humanitært grunnlag men at man returnerer dem med en gang forholdene i hjemlandet deres er trygge. Ordningen med familiegjenforening skal vurderes nøye og etter kjønn og begrenses til ektefelle og mindreårige barn. Om noen av de som får oppholdstillatelse i Norge oppgir en falsk identitet skal de umiddelbart sendes tilbake til sitt eget hjemland. Det samme skal gjøres om man begår grove kriminelle handlinger her i Norge.

KSP hevder at kriteriene for innvandrere som får oppholdstillatelse her i landet skal først og fremst lære seg norsk. Kriteriene for de flyktningene som påberoper seg å være i nød eller umiddelbar fare skal behandles strengt og konfidensielt. Hver enkelt kommune skal også få bestemme selv hvorvidt de ønsker å ta imot flyktninger, og i isåfall hvor mange flyktninger de har kapasitet til å ta imot. Asylsøkere som har fått avslag i et annet land vil ifølge KSP bli returnert til det landet de opprinnelig kom fra uten noen ny behandling av søknaden deres her i Norge.

Som vi ser så ønsker Kristelig Samlingsparti at Norge holdes utenfor EU, EØS og Schengen-avtalen fordi KSP ikke ønsker at vi i Norge skal bli overstyrt internasjonale lover men være et helt fritt og selvstendig land og heller styrke sine bånd med USA og Nato på grunn av USA sine kristne grunnholdninger og at de sammenfaller med dem i Kristelig Samlingsparti. Videre ønsker KSP å holde en streng linje på innvandringspolitikken ved å ta inn flyktninger som virkelig behøver hjelp og umiddelbare beskyttelse men også at disse flyktningene skal returnere til sitt eget hjemland så fort det er trygt å reise tilbake.