Kristent Samlingsparti var et norsk politisk parti med dype røtter i kristen tradisjon. Det holdt seg aktivt fra 1998 til 2015. Verdigrunnlaget deres er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter. Forankringen kommer fra det kristne menneskesynet, nestekjærlighet og ansvaret for jordkloden. Partiet hadde grunnleggende bibelske verdier og det aller viktigste var å ta utgangspunkt i menneskets høye og ukrenkelige verdi.

26 september 1998 ble Kristent Samlingsparti stiftet etter en sammenslåing av Samlingspartiet Ny Fremtid og Kristent Konservativt Parti. De hadde som krav at man måtte være bekjent kristen for å kunne ha et tillitsverv. Formann i partiet var Morten Selven. En stor del av velgerne kom fra Kristelig Folkeparti som ønsket en bredere støtte til Israel og israelsk politikk. Mange ønsket seg også til partiet fordi de var kritiske mot innvandring og ønsket en strengere innvandringspolitikk. På det meste hadde de 0,3 prosent oppslutning under stortingsvalget i 2001.

De ønsket å fremme bibelens ord og verdier. Deres merkesaker var: homofilt partnerskap og abort, nestekjærlighet og ulandshjelp. Ifølge dem er homofilt partnerskap en stor synd og det ble sett på med stor viktighet i Kristent Samlingsparti å være motstandere mot dette og samtidig verne om ekteskapet mellom mann og kvinne og familien og disse tradisjonelle og norske verdiene. En annen viktig merkesak er abort. Der ville de påpeke at fosteret inne i mors liv har en høy og ukrenkelig verdi og det derfor vil bli regnet som drap. Organisasjonen hadde også ønsker om at mer av ulandshjelpen burde gis via kristne organisasjoner.